Moleküler Biyoloji Modelleri Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki yufka bir bentdı r. Bu bentlar protein ve nükleik asitlerin dokumasında birinci derecede örutubet...