Ankara Moleküler Biyoloji Türkiye şayet hidrojen atomu, dü atom ortada müştereken kullanılıyorsa meydana gelen dü molekül arasındaki zayıf bir rabıtadı r. Bu rabıtalar protein ve nükleik asitlerin bünyesında birinci derecede...