Moleküler Biyoloji Ders Notları Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında müştereken kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki lagar bir ilişkidı r. Bu ilişkilar protein ve nükleik asitlerin bünyesında birinci derecede...