Moleküler Biyoloji Göstergeleri Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana mevrut iki molekül arasındaki çelimsiz bir ilgidı r. Bu ilgilar protein ve nükleik asitlerin gestaltsında birinci derecede önem...