Moleküler Biyoloji Güncel Bilgi şayet hidrojen atomu, iki atom ortada ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki ince bir bandajdı r. Bu bandajlar protein ve nükleik asitlerin örgüsında birinci derecede...