Moleküler Biyoloji Öneri Ve Tavsiye Eğer hidrojen atomu, iki atom beyninde kolektif kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki arık bir bağdı r. Bu bağlar protein ve nükleik asitlerin binasında bir...