Türkiye Moleküler Biyoloji şayet hidrojen atomu, dü atom ortada müştereken kullanılıyorsa meydana gelen dü molekül arasındaki çerden çöpten bir sargıdı r. Bu sargılar protein ve nükleik asitlerin bünyesında bir numara...