Neden Moleküler Biyoloji şayet hidrojen atomu, dü atom ortada müştereken kullanılıyorsa meydana gelen dü molekül arasındaki zayıf bir ilişkidı r. Bu ilişkilar protein ve nükleik asitlerin yapısında birinci derecede ögönen...