Moleküler Biyoloji Modelleri şayet hidrojen atomu, dü atom ortada müştereken kullanılıyorsa meydana gelen dü molekül arasındaki kuru bir ilişkidı r. Bu ilişkilar protein ve nükleik asitlerin örgüsında birinci derecede ögönen...