Moleküler Biyoloji Türkiye Resmi Eğer hidrojen atomu, dü atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen dü molekül arasındaki çerden çöpten bir bentdı r. Bu bentlar protein ve nükleik asitlerin binasında birinci...