Moleküler Biyoloji Referanslar Eğer hidrojen atomu, iki atom beyninde müştereken kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki ufak tefek bir bentdı r. Bu bentlar protein ve nükleik asitlerin binasında birinci derecede...